واشر ها:

واشر ها ی پمپ های وکیوم با توجه به دمای بالای پمپ وکیوم از جنس نسوز ساخته می شوند و در قسمت اتصال دو قطعه در پمپ های وکیوم برای جلوگیری از نشت روغن و افت وکیوم در پمپ های وکیوم استفاده می شود و با توجه به قطعات پمپ ابعاد ،ضخامت و انداره های گوناگون دارند.

واشر( قطعه یدکی پمپ وکیوم)