بهترین قیمت خرید پمپ وکیوم روتاری پره ای روغنی در ایران

طراحی پمپ وکیوم و نحوه کار آن بهترین پمپ وکیوم پره ای دوار یک پمپ جابجایی چرخشی مهر و موم شده است.سیستم پمپاژ شامل یک محفظه،یک روتور غیرمرکز نصب شده است.پره ها که به صورت شعاعی تحت نیروهای گریز از مرکز و ارتجاعی و ورودی و خروجی حرکت می کنند. شیر ورودی، در صورت وجود، به عنوان یک شیر اطمینان خلاء طراحی شده است که در حین کار همیشه باز است.  محفظه کار،در داخل محفظه قرار دارد و توسط استات...