اطلاعات محصول

با چرخش روتور درون سیلندر پمپ وکیوم توسط الکترو موتور پره ها تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز از شیار های تعبیه شده درون روتور به بیرون پرتاب میشوند و با چرخش مداوم درون سیلندر هوا را به درون سیلندر مکش میکنند.

عمل مداوم چرخش پره ها درون سیلندر  امکان ساختار ساده ای از پمپ وکیوم را فراهم می سازد.

روغن عمل روانکاری و خنک کاری را در این پمپها بر عهده دارد و این امکان را می دهد که در موارری که نیاز به کار مداوم وجود دارد بهره وری بالایی داشته باشند.