فروش پمپ وکیوم،پمپ های وکیوم چگونه کار می کنند؟

پمپ وکیوم

نحوه عملکرد پمپ های وکیوم روتاری پره ای روغنی

فروش پمپ وکیوم ،کار پمپ های خلاء به این شکل است که با چرخش روتور توسط الکترو موتور درون سیلندر پمپ وکیوم مراحل شروع مکش آغاز می شود..

پره های قرار گرفته در درون روتور توسط نیروی گریز از مرکز،از شیارهای روتور بیرون پرتاب می شوند. با چرخش درون سیلندر،هوا را به درون سیلندر می کشند . فناوری چرخش پره ها امکان ساختار ساده ای از پمپ وکیوم یا پمپ خلا را فراهم می سازد.

سطح خلا بالا با گردش مداوم پمپ وکیوم و روغن کاری آن و هماهنگی دقیق تضمین و تثبیت می شود.

فیلتر سپراتور های تعبیه شده این امکان را می دهد که روغن مخلوط شده با هوا را به صورت یکپارچه جداسازی کند . اگزوزی عاری از روغن را تضمین می کنند.

یک شیر گاز پلاست در پمپ وکیوم جهت خروج گاز و بخارات آب پیش بینی شده است. که از لحاظ فنی جهت جلوگیری از کاویتاسیون و ترکیب بخارات آب با روغن اهمیت زیادی دارد.

پمپ های خلا چگونه کار می کنند؟

وکیوم پمپ دستگاهی است که مولکولهای گاز یا ذرات هوا بوستر پمپ را از یک حجم آب بندی شده حذف می کند تا به اختلاف فشار در ایجاد خلا جزئی برسد.

هنگام راه اندازی سیستم پمپ خلا، اندازه گیری پارامترهای صحیح برای دستیابی به کارایی مطلوب بسیار مهم است.

خلا فضایی خالی از ماده است که فشار گاز درون این حجم کمتر از فشار اتمسفر است.

عملکرد اصلی پمپ خلا تغییر فشار در یک فضای محدود است. و تا یک خلا کامل یا جزئی را به صورت مکانیکی یا شیمیایی ایجاد کند. فشار همیشه سعی می کند در سراسر مناطق متصل با مولکول های گاز از بالا به پایین جریان یابد تا کل سطح آن حجم پر شود.

بنابراین،اگر یک فضای کم فشار جدید معرفی شود،گاز به طور طبیعی از منطقه با فشار بالا به منطقه جدید کم فشار جریان می یابد .و تا زمانی که فشار یکسانی داشته باشند ادامه می یابد.

توجه داشته باشید که این فرایند خلا نه با مکیدن گازها بلکه با هل دادن مولکول ها ایجاد می شود. پمپ های خلا به طور اساسی مولکول های گاز را از یک منطقه به منطقه دیگر پمپ  منتقل می کنند تا با تغییر حالتهای فشار بالا و پایین،خلا ایجاد شود.

اصول پمپ خلاء

با حذف مولکولها از سیلندر پمپ،فضای خلا حذف مولکولهای اضافی به صورت نمایی سخت تر می شود،بنابراین قدرت خلا مورد نیاز افزایش می یابد.

محدوده فشار پمپ وکیوم به چند گروه تقسیم بندی می شود :

خلاء خشن / کم: ۱۰۰۰ تا ۱ mbar / 760 تا ۰.۷۵ Torr

 خوب / متوسط: ۱ تا ۱۰  mbar / 0.75 تا ۷.۵   Torr

خلاء زیاد: ۱۰-۳  تا ۱۰   mbar / 7.5   تا ۷.۵   Torr

فوق العاده بالا: ۱۰  تا ۱۰ -۱۱  mbar / 7.5 -۷  تا ۷.۵ -۱۱  Torr

خلاء شدید شدید: <10 -۱۱mbar / <7.5 -۱۱  Torr

وکیوم پمپ ها بر اساس محدوده فشاری که می توانند  به دست آورند،طبقه بندی می شوند،این طبقه بندی ها عبارتند از:

دستگاه های پمپ اولیه (پشتیبان) که محدوده فشار خشن و کم را کنترل می کنند.

تقویت کننده پمپ ها محدوده فشار کم و متوسط ​​را کنترل می کنند.

دستگاه پمپ های ثانویه (خلا بالا) محدوده فشار بالا،بسیار بالا و فوق العاده بالا را کنترل می کنند.

با توجه به میزان نیاز فشار و کاربرد پمپ وکیوم،فناوری های پمپ خلا مرطوب یا خشک در نظر گرفته می شود.

پمپ های مرطوب از روغن یا آب برای روان کاری و آب بندی استفاده می کنند.در حالی که پمپ های خشک فاقد سیال در فضای بین مکانیسم های چرخشی یا قطعات استاتیک هستند. که برای جداسازی و فشرده سازی مولکول های گاز استفاده می شود.

 برخی از پمپ های مورد استفاده برای ایجاد خلا و نکات خرید و فروش پمپ  وکیوم را برسی کنیم.

وکیوم پمپ های خشک،پمپ بدون روان کاری، تحمل حرارتی بسیار زیادی دارند تا بتوانند به طور موثر بدون سایش کار کنند.

 پمپ وکیوم ضبط یا دام آنداز

کپچر پمپ ها،که به آنها پمپ های گیر افتادن نیز گفته می شود،قطعات متحرک ندارند و برای کاربردهایی که به فشارهای خلا بسیار بالا نیاز دارند استفاده می شوند.

بدون جابجایی قطعات،پمپ های گیرنده می توانند با استفاده از دو روش مختلف،محیط خلا ایجاد کنند.

کربو پمپ (خشک ، ثانویه): فشار  ۷/۵x 10 -۱۰ Torr ، سرعت پمپاژ ۱۲۰۰ -۴۲۰۰ I/s

یکی از روشهای مورد استفاده در جذب پمپها،به دام انداختن مولکولهای گاز از طریق کرایوژنیک برای به دام انداختن مولکولهای گاز است.

سرما پمپ ها از فناوری سرمازدگی برای یخ زدن یا به دام انداختن گاز در سطحی بسیار سرد استفاده می کنند.آنها با استفاده از دمای بسیار سرد،مولکول ها را به سمت داخل کشیده و خلا ایجاد می کنند.

 پمپ های خلا یونی Sputter (خشک ، ثانویه) باید دانست : فشار ۷/۵x 10 -۱۲، سرعت پمپاژ ۱۰۰۰ I/s

 از میدان های مغناطیسی بسیار قوی و یونیزاسیون مولکول های گاز برای رسانایی الکتریکی به عنوان روشی برای به دام انداختن استفاده می کنند.

میدان مغناطیسی ابری از یون های الکترو پوزیتیو ایجاد می کند که بر روی کاتد تیتانیوم رسوب می کنند .در این فرایند،مواد شیمیایی فعال با مولکولهای گاز ترکیب شده و آنها را به داخل می کشاند و خلا ایجاد می کند.

دستگاه پمپ وکیوم انتقال می توانند با دو نوع روش کار کنند،انرژی جنبشی یا جابجایی مثبت

بر خلاف پمپ های ترانسفورماتور مولکول های گاز را از طریق سیستم به خارج از فضا می رانند.

وجه مشترک آنها این است که همه آنها از روش مکانیکی هل دادن گاز و هوا در فواصل مختلف سیستم استفاده می کنند.یک روش متداول استفاده از پمپ های انتقال متعددی به صورت موازی برای ایجاد خلا با سرعت جریان بالاتر است.همچنین استفاده از چندین پمپ انتقال در یک سیستم برای امکان جایگزینی در صورت خرابی پمپ معمول و مرسوم است.

پمپ وکیوم جنبشی

اینها از اصل حرکت در پروانه ها (پره ها) یا وارد کردن بخار برای فشار دادن گاز به سمت خروجی استفاده می کنند.

 درمورد خرید و فروش پمپ وکیوم توربو مولکولی (خشک ، ثانویه) : فشار ۷.۵ x 10 -۱۱ Torr ، سرعت پمپاژ ۱۰ -۵۰،۰۰۰ I/s.

همه پمپ های جنبشی ،پمپ های ثانویه هستند زیرا برای کاربردهای فشار قوی استفاده می شوند. یک روش خشک پمپ توربو مولکولی است که از پره های چرخشی با سرعت بالا در داخل محفظه استفاده می کند و مولکول های گاز را به حرکت در می آورد.

انتقال حرکت از پره های چرخان به مولکولهای گاز باعث افزایش سرعت حرکت آنها به سمت خروجی می شود. این پمپ ها فشارهای پایینی را ارائه می دهند و نرخ انتقال پایینی دارند.

نکات مهم خرید و فروش پمپ وکیوم انتشار بخار (مرطوب ، ثانویه): فشار ۷.۵ x 10 -۱۱ Torr ، سرعت پمپاژ ۱۰ -۵۰،۰۰۰ I/s

آنها از بخار روغن گرم شده با سرعت بالا استفاده می کند که از انرژی جنبشی برای کشیدن مولکول های گاز از ورودی به خروجی استفاده می کند. هیچ قطعه متحرکی وجود ندارد و فشار ورودی کاهش می یابد.

اینها شکل دیگر نوع انتقال ، جابجایی مثبت است

اصل اساسی یک پمپ جابجایی مثبت این است که با افزایش حجم اولیه به داخل محفظه،حجم های کوچک و جدا شده گاز را در مراحل مختلف جابجا می کنند و به حجم کمتری فشار می آورند و با فشار بیشتری به خارج خارج می شوند.

این پمپ ها در محدوده فشار کمتر عمل می کنند و تحت پمپ های اولیه یا تقویت کننده طبقه بندی می شوند و از فناوری های مرطوب یا خشک استفاده می کنند.

در اینجا انواع مختلفی از پمپ های خلا اولیه با جابجایی مثبت آورده شده است.

سیستم وکیوم پمپ دوار روغن مهر و موم شده (مرطوب ، اولیه) تولید،تعمیر و فروش پمپ وکیوم روغنی

فشار ۱ x 10  m bar ، ۰.۷ -۲۷۵ متر ۳ در ساعت (۰.۴ -۱۶۲ فوت ۳ /دقیقه) سرعت پمپاژ

پمپ های روتاری وین روغن مهر و موم شده،گازها را با یک روتور سوار بر مرکز متراکم می کند که مجموعه ای از پره ها را می چرخاند ،به دلیل نیروی گریز از مرکز ، این پره ها به بیرون می لغزند و محفظه هایی بین خود و محفظه ایجاد می کنند.

محیط پمپ شده در داخل این محفظه ها محبوس شده است. در طول چرخش بیشتر،حجم آنها به طور مداوم کاهش می یابد. در نتیجه ، محیط پمپ شده فشرده شده و به خروجی منتقل می شود. پمپ های خلا پره دوار در نسخه های تک و دو مرحله ای موجود است.

در خرید و فروش پمپ وکیوم پمپ حلقه مایع (مرطوب ، اولیه): فشار ۳۰ m bar ، – ۳۰،۰۰۰ m ۳ /h (15 – 17،۷۰۰ ft ۳ /min) سرعت پمپاژ ۲۵

سیستم های وکیوم حلقه مایع دارای پروانه ای خارج از مرکز با پره هایی هستند که به سمت چرخش خم شده اند و از شتاب گریز از مرکز یک حلقه استوانه ای مایع متحرک در اطراف بدنه تشکیل می دهند .

پره ها هنگام چرخش فضاهای هلالی شکل با اندازه های مختلف ایجاد می کنند و توسط حلقه مایع مهر و موم می شوند. نزدیک مکش یا ورودی ، حجم بزرگتر می شود و باعث می شود فشار در هر یک افت کرده و گاز جذب کند .

با چرخش ، حجم بین هر پره به دلیل تشکیل پروانه خارج از مرکز و حلقه مایع کاهش می یابد ،این امر هنگام تخلیه گاز را فشرده می کند و یک جریان مداوم ایجاد می کند

پمپ خلا  دیافراگمی (خشک ، اولیه): فشار ۵ x 10 m bar ، ۳ در ساعت (۰.۳۵ -۵.۹ فوت ۳ /دقیقه) سرعت پمپاژ ۰.۶ -۱۰ متر

 پمپ دیافراگمی پمپ های خلا با جابجایی مثبت خشک هستند.دیافراگم روی میله ای متصل شده است. که از طریق میل لنگ متصل است و هنگام چرخش دیافراگم را به صورت عمودی حرکت می دهد،هنگامی که دیافراگم در موقعیت کم قرار دارد.

حجم در محفظه افزایش می یابد. فشار را کاهش می دهد و مولکول های هوا را به داخل می کشاند. با بالا رفتن دیافراگم ، حجم آن کاهش می یابد و مولکول های گاز در حین جریان به خروجی فشرده می شوند. هر دو شیر ورودی و خروجی دارای فنر هستند تا در برابر تغییرات فشار واکنش نشان دهند.

 اسکرول (خشک ، اولیه): فشار ۱ x 10 m bar ۳ در ساعت (۳.۰ -۲۷ فوت ۳ /دقیقه) سرعت پمپاژ ۵.۰ -۴۶ متر اسکرول

پمپ خلا اسکرول از دو طومار بدون چرخش در یک طرح مارپیچی استفاده می کنند.جایی که داخلی در مدار گردش می کند و یک گاز را در فضای حجم بیرونی به دام می اندازد. با دور شدن حجم گاز ، حجم گاز کم و کمتر می شود و آن را فشرده می کنیم تا به حداقل حجم و حداکثر فشار مجاز برسد و در خروجی واقع در مرکز مارپیچ خارج می شود.

دستگاه پمپ سبک ریشه (خشک ، تقویت کننده): فشار <10  Torr  متر ۳ در ساعت (۵۸.۸۶۰ فوت ۳ /دقیقه) سرعت پمپاژ ۱۰۰۰۰۰

آنها گاز را در یک جهت از طریق دو لوب فشار می دهند که بدون لمس شدن هنگام چرخاندن پیشخوان متصل می شوند.

این چرخش شمارنده حداکثر سرعت جریان را ایجاد می کند. زیرا حجم در ورودی افزایش می یابد و همزمان فشار خروجی در فشار کاهش می یابد . این پمپ ها برای کاربردهایی طراحی شده اند که در آن نیاز به برداشتن حجم زیادی گاز است .

 

 پمپ وکیوم خشک(چنگال، تقویت کننده): فشار ۱ x 10 m bar ، سرعت پمپاژ ۱۰۰ -۸۰۰ متر ۳ در ساعت (۵۹ -۴۷۲ فوت ۳ /دقیقه)

پمپ های پنجه ای دارای دو پنجه دوار هستند که شمارنده می چرخد. آنها بسیار کارآمد ، قابل اعتماد و نگهداری کمی هستند و اغلب در محیط های سخت صنعتی استفاده می شوند.

پنجه ها در فاصله ۲/۱۰۰۰ اینچی از یکدیگر قرار می گیرند ، اما هرگز در واقع لمس نمی شوند . این فاصله حداقل بین پنجه ها و محفظه محفظه ، مهر و موم داخلی را بهینه می کند ، سایش و نیاز به روان کننده یا روغن را از بین می برد.


 پمپ پیچ (خشک ، تقویت کننده): فشار ۱ x 10 Torr ، سرعت پمپاژ ۷۵۰ متر ۳ در ساعت (۴۴۰ فوت ۳ /دقیقه)

اسکروو از دو پیچ دوار به صورت افقی در داخل یک محفظه ، یکی چپ دست و دیگری راست دست استفاده می کنند.اینها بدون تماس نیز مشبک می شوند. مولکولهای گازی که در یک سر معرفی می شوند بین دو پیچ محبوس شده و با چرخش در جهت مخالف ، گاز با کاهش حجم به فضا رانده می شود .و با رسیدن به خروجی فشرده می شود و فشار ورودی کاهش می یابد.

نتیجه گیری

همان گونه که می بینید ، تعیین پمپ خلا و خرید و فروش پمپ وکیوم که ممکن است برای فرایند حذف گاز مورد نیاز باشد ، می تواند بر اساس عوامل زیادی متفاوت باشد.

این موارد شامل محدوده های فشار و سرعت پمپاژ ، میزان جریان ، نوع گاز ، حجم ، طول عمر و محل سیستم شما می باشد. این می تواند یک کار دلهره آور باشد که در صورت عدم انتخاب صحیح می تواند وقت گیر و پرهزینه باشد.

اگر سیستم شما به یک راه حل سفارشی نیاز دارد . فرآیند انتخاب می تواند این فرآیند انتخاب را با دانش تخصصی ، مجموعه وسیعی از پمپ ها و موجودی تجهیزات و امکانات کامل مهندسی و ساخت ساده کند.

تولیدی پمپ وکیوم زاگرس طیف وسیعی از پمپها و سیستم های خلا را عرضه می کند .و پمپ های خلا را بر اساس نیازهای فشار و کاربرد شما ارائه می دهد.که در انواع فناوری های روز دنیا طراحی شده اند،  در این مجموعه تامین و فروش پمپ وکیوم و تعمیر انجام می شود.

همچنین با تولید پمپ وکیوم رو تاری پره ای روغنی و فروش آن با ارائه راه حل های دقیق و کارشناسی می تواند تقاضای مشتریان در رابطه با پمپها و سیستم های خلا را در کاربرد های متنوع در هر صنعت برآورده کند.کافی ایست در این خصوص با ما تماس بگیرید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت خرید و فروش پمپ وکیوم در تهران و اصفهان با تماس بگیرید

تهران،بزرگراه آیت الله سعیدی شهرک صنعتی چهاردانگه

تلفن:۵۵۲۵۲۱۵۳-۰۲۱

همراه:۰۹۱۲۰۷۱۸۵۰۷

اصفهان،بزرگراه خرازی بلوار آتشگاه ،خیابان شهید نبوی منش

تلفن:۰۳۱۳۷۶۶۰۳۵۰

همراه:۰۹۱۳۵۹۳۷۴۳۴

 

دیدگاهتان را بنویسید