اطلاعات محصول

  • مدل : VP6D CFM
  • ظرفیت مکش : ۲۵ متر مکعب بر ساعت
  • حداکثر فشار مکش مطلق : -۰.۹۵ بار منفی
  • سرعت دوران پمپ : ۲۸۵۰ دور در دقیقه
  • توان موتور : ۱.۱ کیلو وات

وکیوم یا خلاء به فضایی گفته می شود که خالی از ماده باشد .در چنین حالتی مولکول های هوا که عامل ایجاد فشار می باشند نیز وجود ندارند.

این تعریف ایده آل وکیوم می باشد.فشار صفر مطلق در این فضا تعریف می شود .در عمل رسیدن به چنین محیطی امکان پذیر نیست زیرا همیشه تعدادی مولکول گاز وجود دارند.

اما رسیدن به فشارهای بسیار بسیار پایین دور از واقعیت نیست و امروزه سیستمهای وکیومی تولید شده  می توانند محیط هایی با قدرت تفکیک مولکول بر واحد حجم، بسیار پایین ایجاد کنند.در اصطلاح به فشارهای پایین تر از فشار اتمسفر هوا، حالت خلاء گفته می شود.

کلمه وکیوم از معادل لاتین  کلمه خالی  می آید. با این وصف فشار مابین فشار اتمسفر و صفر مطلق را می توان حوزه سیستم های وکیوم دانست.