اطلاعات محصول

موتور وکیوم کوچک یکی از مهمترین قطعات پمپ خلا است.

این موتور نیروی الکتریکی را از منبع نیرو می گیرد و به صورت مکش با جریان هوا به نیروی مکانیکی تبدیل می کند.

موتور وکیوم کوچک
موتور وکیوم کوچک

همه موتورهای مکش، به جز موتورهای بسیار کوچک باتری دار، موتورهای جهانی هستند. AC (جریان متناوب) یا DC (جریان مستقیم) کار می کنند.

سیم پیچ ها به یک کموتاتور مسی در نزدیکی یک انتهای آرمیچر در موتور وکیوم کوچک متصل می شوند.

برس های موتور میله های کربنی هستند که در مقابل کموتاتور نگه داشته می شوند تا جریان الکتریکی را به سیم پیچ های روی آرمیچر منتقل کنند.

این میدان،شامل یک قاب آهنی چند لایه است .جنس سیم پیچ ها از مس است.شکل آن به گونه ای است که از دو طرف مخالف به دور هسته آرمیچر می پیچد. از آنجایی که جریان مشابهی از سیم پیچ های میدان و سیم پیچ های آرمیچر عبور می کند، به آن موتور سری می گویند. با عبور جریان از سیم پیچ ها در میدان و آرمیچر،میدان های مغناطیسی توسط هر یک از آنها ایجاد می شود.

این جذب یا دفع این میدان هاست که باعث چرخش آرمیچر در داخل میدان می شود.فن اغلب جزء جدایی ناپذیر موتور وکیوم در نظر گرفته می شود زیرا آن، محفظه های فن و موتور به عنوان یک واحد توسط سازنده مونتاژ می شوند.

کاریرد موتور وکیوم کوچک

می تواند به سرعت دسته های رزین، اپوکسی، روغن و سایر حلال ها را در صورت مجهز شدن به محفظه خلاء گاز زدایی کند.

در برابر خوردگی شیمیایی برای سال ها استفاده مفید،مقاومت می کند.

طراحی نوآورانه آن همچنین از برگشت روغن جلوگیری می کند و اگزوز را از هر بخار روغن جدا می کند، آلودگی را محدود می کند و عملکرد ایمن تری را ارائه می دهد.